20.

Материята
е спяща красота.
Духът
е безстрашна отговорност.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013