3.

Материята се опълчва срещу смъртта
единствено за да изгуби.
Духът пренебрегва смъртта
единствено за да победи.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013