21.

Материята ми казва:
„Върни се.
Ти стигна
по-далеч, отколкото трябваше.

Духът ми казва:
„Върви напред.
Върви напред.
Наистина, твоето предназначение
е Зовът на Отвъдното.

Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013