46.

Материята не съзнава
реалното съществуване
на Тишината на Вечността
или Звука на Безкрайността.
Тишината на Вечността
и Звука на Безкрайността
Духът съзнателно въплъщава,
разкрива и проявява.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.