47.

Материята
е непознаване на себе си.
Духът
е търсене на себе си
и покоряване на себе си.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.