47.

Материята
е непознаване на себе си.
Духът
е търсене на себе си
и покоряване на себе си.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013