48.

Материята
е хаосът на съмнението в себе си.
Духът
е просветлението на вярата в себе си.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013