Въпрос: Гуру, ти си ни казвал, че когато рисуваш, създаваш птици-души. Какви са качествата на душите от твоите абстрактни картини, рисувани преди да започнеш птиците-души? Вселени ли са това или души, отделни души?11

Шри Чинмой: Всяка птица пее песента на свободата. Вселената е необятна; вселенското небе е много обширно. Всяка птица има особена задача: да лети, да лети и в полета си да носи долу посланието на Безсмъртието. Моите абстрактни картини са като установено място. Те са неподвижни, но имат своя собствена красота. Като върха на Хималаите са. Хималаите не се движат, защото са застинали, но са толкова красиви! Подобно на тях, има много дълготрайни места в природата – хълмове, планини, гори или градини – които са неподвижни. И моите абстрактни картини са статични. Те са души, които не искат да се движат. В света на душите има много, много такива, които не са подвижни, не са активни. А други са активни и подвижни като човешките души. За тях е важно проявлението.

Макар че са статични и остават на едно място, моите абстрактни картини проявяват Божията Светлина по един начин. Птиците проявяват Божията Светлина по съвсем различен начин.

Свободата сама по себе си е светлина, но неподвижното също има своя вътрешна светлина. В нашата философия едно нещо се движи, а друго – не. Дори неподвижното е динамично по свой начин, но ни трябва друго зрение, за да го видим.

Птиците летят; ние можем да видим движението на крилете им. Хималаите не се движат. Според нас те са застинали. Но това не е вярно! Ако поискате да погледнете с третото си око, несъмнено ще видите, че летящите птици са неподвижни, а застиналите Хималаи се движат. Ще кажете: „Как е възможно?“. Човешкото око вижда, че едно нещо е застинало, а друго се движи.

Аз виждам ято птици в полет. Вие също го виждате; всички го виждат. Това е вярно. Виждаме също така, че планините са неподвижни. Но когато използваме третото око, можем да видим всичко по съвсем друг начин. Възможностите на нашите човешки очи са ограничени. Човешките очи ще видят, че нещо се движи, но третото око може да съзре точно обратното. Такава е мощта на третото око. То не ни заблуждава. Третото око има власт над движението и може да го види в нещо статично. Или пък, ако даден предмет се движи, а третото око иска да го види по различен начин, то за него същият този предмет ще е неподвижен. Дори ако нещо не е помръдвало хиляди години, третото око може да види в него движение.

По същия начин можете да спрете времето. Вчера ви дадох молитва: „Какво ми е нужно? Спираща времето медитация“.2 Има такава медитация, в която определено можете да виждате времето – часът е един, два или три – но докато медитирате, отивате отвъд времето. Тогава, от един часа до три или до четири времето не тече; тази медитация е отвъд времето. Когато сте в състояние да преодолеете силата на времето с медитацията си, можете да видите всичко по различен начин.

Да се върнем на въпроса ти: моите абстрактни картини наистина имат души. Те са спрели, удовлетворени са. Те не са лениви – не! Хималаите вдъхновяват толкова силно милиони и милиони хора, дори тези, които не изкачват върховете им. Когато чуем за Хималаите, съзнанието ни се издига много високо. Веднага щом помислим за тях, изпитваме голяма радост. Толкова мир усещаме. Съвсем същото се случва с моето изкуство. Неподвижните картини ни носят радост. А когато птиците летят, също изпитваме огромна радост.

Ние можем да получаваме радост от противоположни неща, дори от противоречия. Ще попитате: „Как е възможно?“. С радостта е винаги така! Когато океанът е тих и спокоен, изпитваме голяма радост. И когато виждаме огромни вълни, пак се радваме. Океанът е все същият. Когато е спокоен, това ни носи радост. Казваме: „О, той е тих и спокоен!“. А когато е бурен и опасен, можем също да изпитаме радост.


  1. NED 12. Шри Чинмой отговаря на този въпрос в Истанбул, Турция на 22 ноември 2006 г.

  2. NED 12,6. Sri Chinmoy, My Christmas-New Year-Vacation-Aspiration-Prayers, Part 53, #7. New York: Agni Press, 2007

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.