Въпрос: Като че ли търсещите от далечното минало са били по-напреднали от днешните. Така ли е?

Шри Чинмой: Как можем да знаем какво е ставало преди хиляди години? Помислим ли за миналото, веднага ни се струва, че тогава хората до един са били светци, а всички ние сме грешници. Всички сме грешници – всички, всички, всички! Понякога смятаме, че в миналото учениците са били по-добри от нас. После, когато четем биографиите им, виждаме колко завист, колко несигурност е имало в тях! Ако и биографите са били ученици, те може би са се старали да представят събратята си колкото може по-добре. Можем обаче да видим колко много слабости са имали някои от тях.

Един от преките ученици на Шри Рамакришна бил много прям. Самият Свами Вивекананда бил прям! Затова той много харесвал този ученик. Някои не можели да оценят характера му, но Свами Вивекананда го харесвал. Когато станал много известен в Америка, Свами Вивекананда избрал него да разпространява посланието му на Запад. Именно него избрал, а не другите, които му били изключително предани.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.