Въпрос: Гуру, те имат ли от самото начало заложбата да бъдат велики? Дали са вече извисени души, на които не е нужно да се развиват толкова?

Шри Чинмой: Когато земеделецът зарови семената в земята, някои покълват. Ако посее също такива семена другаде, нищо не става – почвата е безплодна. Няма твърдо правило.

Всички ученици ходят в едно и също училище и учителят, да предположим, е изключително добър. Един ученик преуспява, друг се проваля – не завършва образованието си и не получава диплома. Ние нямаме представа как действа Божията Милост. Просто нямаме представа!

Шри Ауробиндо е казал, че способностите на великите души – Васища, Вишвамитра, всички мъдреци, които са се появявали в онези дни – един ден ще избледнеят до незначителност. Нови души идват – велики, по-велики души. В края на своя разказ „Идеалът на опрощението“, който аз преведох в стихове на бенгалски, Шри Ауробиндо пише, че от Небесата идват по-могъщи души. Те ще са толкова велики, че качествата на техните предшественици ще избледнеят до незначителност. Васища и Вишвамитра са души от най-висок порядък, но според Шри Ауробиндо ще дойдат нови души, които далеч ще превъзхождат старите. Дали вече са дошли или не, само Бог знае!

Шри Ауробиндо казваше, че ние не сме синове на миналото, а на бъдещето. Казваше също така, че във великата сфера на духовността бъдещето трябва да следва миналото.

Когато Шри Ауробиндо си спука коляното, пристигнаха много писма, в които го питаха каква е причината. Лекарите също питаха. На всекиго той даваше различен отговор. Обясни по четири или пет различни начина защо коляното му се е сцепило. Кой от тях да приемем? Трябва да се задоволим или с една причина, или с друга. На един и същ въпрос отговорите на Шри Ауробиндо бяха различни.

Някои духовни Учители казват, че под коляното всичко е несъзнателност, затова трябва да спускаме светлина в коляното. Тогава ще се излекуваме. Светлина, светлина, светлината е лекарството!

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.