Веднага щом напуснете това тяло18

В края на житейския си път, веднага щом напуснете това тяло, вие ще узнаете кой съм аз.


NED 37. Kuantan, Malaysia, 1 January 2006

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.