Моите най-любими песни-удари на сърцето19

Аз съм написал много песни-удари на сърцето. Тези три несъмнено са най-любимите песни-удари на сърцето ми. Те са изключително прости, но носят наистина най-дълбоките чувства на моето устремено сърце.

Сред хилядите песни, които съм композирал, има значителен брой песни-удари на сърцето – много, много, много. Но тези три песни, когато ги пеете душевно или аз самият ги пея, напълно разтапят сърцето ми. Те са съвсем прости, но наистина носят в себе си най-дълбоките чувства на нашия духовен живот.


NED 38. 1 януари 2006г., Куантан, Малайзия. Коментар върху песните Akarane prabhu, E jibane jadi и Jibaner sheshe/

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.