Въпрос: Чрез нейните фини нерви ли действаше, за да я излекуваш, или това е нещо, което не можеш да обясниш с думи?

Шри Чинмой: Това е окултна сила. Подобно е на водопровод. Когато завъртите крана, водата тече толкова мощно! Всичко тъмно в сърцето или в тялото просто се измива. Много е мощно! Нищо не остава. След това сестра ми живя много дълго – поне още четиридесет години.

Понякога милостта действа по-бързо от най-бързото; понякога не действа. Това е игра. Не можем да кажем коя страна ще победи.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.