1996

Това е година на изненадите от разцъфващите мечти на душата и на удивленията от разцъфналите реалности на сърцето.

Няма я безпомощността на ума. Няма я безнадеждността на сърцето. Няма я безполезността на живота.

Готовността на ума в света на вдъхновението казва на Бог: „Господи, ще дойда.” Поривът на сърцето в света на стремежа казва на Бог: „Господи, идвам.” Пламенността на живота в света на посветеността казва на Бог: „Господи, дойдох.”

Бог благославящо и гордо моли истинския мечтаещ за Бог ум да пее, истинското обичащо Бог сърце да танцува и истинския служещ на Бог живот да се усмихват и да летят, да летят и да се усмихват.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ nym 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.