1997

Бавните и дълги години на надежда в сърцето на човечеството ще започнат да се преобразяват в удовлетворяващ живот на човечеството.

Красотата на световния мир бе сладка мечта. Ароматът на световния мир ще започне да се превръща в плодоносна реалност.

Най-после тялото ще предложи своята готовност, виталът ще предложи своя устрем, умът ще предложи своята пламенност, а сърцето ще предложи своето единство на Проявата на Божията Светлина и Удовлетворението на Божията Наслада в душата тук на земята.

Сърцето на земята се усмихва.
Сърцето на Небесата пее.
Дъхът на земята пее.
Дъхът на Небесата танцува.

Аз казвам на моя Абсолютен Господ Възлюбен Всевишен: „Татко, Татко мой, сега Те притежавам”.

Моят Абсолютен Господ Възлюбен Всевишен ми казва: „Дете, дете Мое, сега Аз съм ти”.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ nym 31
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.