1999

Мой Господи Възлюбен Абсолютен Всевишни,
Сладостно начало на нов живот-мечта –
чисто разцъфване на ново сърце-надежда –
уверен разцвет на нова душа-обещание –

Лодката на човешкото себеоткриване
ще снове
между брега на земния плач за обновление
и Брега
на Небесната Усмивка на Пълнотата.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ nym 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.