2001

Господство на несигурността връхлита света.
Божията тайна и свята Воля
властва в света на непознаваемото.

Новото хилядолетие е безгранична
победа на предаването към Бог за човечеството
и най-великолепно
откриване на земния разцвет за Божественото.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ nym 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.