20021

О, Лодкарю в Ладията на Новата Година,
дай на сърцето ми нова надежда,
на живота ми ново обещание,
а на мен нова увереност,
че Ти ще ме отведеш
до Твоя Златен Бряг.


Публикувано в My Christmas-New Year-Vacation Aspiration-Prayers, Part 11, 1 January 2002

Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ nym 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.