Бележки от редакторите

OB 1: Шри Чинмой композира и продиктува това стихотворение на ученик N на 24 май 1998 г. По-късно той отбеляза, че стихотворението представлява неговия живот. Той изрази желанието всичките му ученици да го научат наизуст.

Стихотворението беше прочетено на вечерното събиране и учениците бяха поканени да участват в конкурс за илюстриране на стихотворението. Това състезание се проведе в P.S. 86 в Куинс, Ню Йорк в края на следващата седмица.

OB 1,4: Бенгалските думи Ананда фуара могат да се преведат като „фонтан на насладата“.

OB 1,8: Мадал заминава за Пондичери през 1944 г., за да стане постоянен жител на Ашрама на Шри Ауробиндо.

OB 2: На 20 юни 1998 г. — в деня преди Деня на бащата - след като е пуснат запис на автора, рецитиращ стихотворението, Шри Чинмой предложи този коментар в P.S. 117 в Куинс, Ню Йорк.

Шри Чинмой, Сиракът, Шри Чинмой Център,
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ob 3e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.