Част III — Духовната наука за тялото

Въпрос: Какво представлява третото око?

Шри Чинмой: Третото око е окото, което притежава истинско зрение. Истинско зрение означава да виждаме миналото, настоящето и бъдещето. Двете физически очи, които имаме, виждат само на ограничено разстояние. Можем да гледаме напред или настрани, но не и зад себе си. Също така, дори ако държим очите си широко отворени, а пред нас има стена или друга преграда, ние не можем да виждаме през стената или отвъд нея. Ако очите ни са широко отворени и ги закрием плътно с ръце, няма да виждаме нищо зад тях.

Ако обаче е отворено третото ни око, ние можем да виждаме миналото, настоящето и бъдещето. Съзираме всичко, което е Отвъд. Не можем да видим това, което е в нашето сърце, в душата или във вътрешното ни битие с човешкото око. Невъзможно е. Но с третото око можем да видим там всичко. Третото око въплъщава Прозрението. Когато волята на душата излиза напред или навлиза в третото око, то започва да действа. Иначе казано, третото око използва силата на волята си. Макар че то получава Прозрението, истинската сила идва от сърцето и душата. Когато тази сила навлезе в третото око, то действа много мощно. Ние използваме понятието „сила на волята“. Всъщност силата на волята идва от душата и после прониква в третото око, което си служи с нея. То е окото, което вижда всичко – крайното и безкрайното – по своя воля.

Третото око може да остане дълбоко заспало. Всички тук са търсещи. В някои случаи третото око спи дълбоко вече Бог знае колко века. При някои то се отваря за секунда и тогава, може би в някакъв сън или когато е дълбоко заспал, търсещият вижда нещо много светло и обширно. В такъв момент третото око е отворено. То може да се отвори по всяко време – докато спим спокойно, докато разговаряме, ядем или се молим – според Волята на Всевишния. Възможно е да сме се молили с часове, месеци и години, но третото ни око да не се отваря. Когато е по Волята на Всевишния, третото око ще се отвори и ние ще зърнем Реалността, дори в този момент да се храним.

Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.