Въпрос: Чувствам, че Всевишният е отворил третото ми око. Ще ми кажете ли какво да правя оттук нататък?

Шри Чинмой: Ако сте убеден, че Той е отворил третото ви око, бих искал да кажа, че то знае всички отговори. Третото око може да ви отговори по-добре от мен. То е Светлина и Безбрежност. То е само Светлина, Светлина, Светлина. Когато притежавате Светлина, какво мога да ви предложа аз? Ако вашето трето око е отворено, то може да озари цялата вселена. Третото ви око може да озари не само вашата вселена, но и цялата Вселена на Господа Всевишен. Когато е отворено, третото ви око ще стори всичко за вас. То ще ви казва какво да правите и какво да не правите, защото то е цялото Светлина. Ще имате всичкото богатство, което ви е нужно. Какво ще правите с богатството? Самото богатство ще ви каже как да бъде използвано. То не е като материалното богатство. Ако някой има материално богатство, той може да не знае какво да прави с него. Но това богатство, което е Светлина, е различно. Тази Светлина веднага ще ви каже как трябва да я използвате. Духовната Светлина има свой начин да каже на истински търсещия как да бъде използвана в света. Когато почувствате отварянето на третото око по време на медитацията си, няма да се наложи да питате каквото и да било. Самата Светлина ще направлява живота ви и ще ви води.
Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.