Въпрос: А ако е имало сто пътници?

Шри Чинмой: Възможно е на всичките сто пътници да им е било отредено да умрат. Измежду милиони и милиарди хора на земята, може би всички тези пътници е трябвало да умрат. Това е като да учите заедно в един и същ клас. Учениците, които отиват в училище да учат заедно, живеят в различни къщи. Всеки има собствена къща. И тук е като в клас. Смъртта им е предопределена и те се събират. Съдбата им е била предрешена.

Това е възможно, но все пак има вероятност да връхлетят някакви тъмни сили. Съдбата им може изобщо да не е такава. Може би дори един човек от тези двеста не е трябвало да умре в този ден.

Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.