Въпрос: Какво могат да направят пътниците, за да се защитят от тъмните сили?

Шри Чинмой: Единственият начин е с редовна молитва и медитация. Това е като да знаем, че имаме враг. Да кажем, че сутринта трябва да излезем. Не можем да си стоим винаги вкъщи, невъзможно е. Трябва обаче да усещаме, че сме добре защитени от мига, в който напуснем дома си. Понякога, ако молитвата и медитацията ни не са много наситени или дълбоки, силите могат да ни нападнат и да причинят известна вреда. Но ако изобщо няма молитва или медитация, то цялата защита се губи.

Благодарността също е начин на молитва, начин на защита. Ако рано сутрин отправим благодарност към Всевишния, самата благодарност веднага ще ни осигури защита. Ние не молим за защита. Отправяме благодарност, защото Бог е направил нещо за нас. В мига, в който поднесем благодарността си, Бог разширява нашата възприемчивост. Когато Той разшири възприемчивостта ни, в нас веднага влиза Светлина. Всяка секунда Светлината чака да влезе в нас. И в мига, в който станем възприемчиви, в мига, в който разширим силата на възприемчивостта си, тя влиза. Нашата възприемчивост е като съд. Колкото по-голям го направим, толкова повече ще може да побере той.

Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.