Въпрос: Веднъж имах недоразумение с шофьор на такси, но аз не бях виновен. Той мислеше, че съм го измамил, и наистина ме прокле. Какво става, когато някой ви прокълне?

Шри Чинмой: Нищо не се е случило с вас, защото външно вие не сте го проклели. Тъй като собствената ви сила е доста голяма, вашият витал е успял да поеме силата, която е използвал той. Проклел ви е, но вие не сте отвърнали със същото, макар че сте имали нужната сила за отпор. А тъй като не сте отвърнали, притежаваната от вас сила е била налице, за да поеме неговата сила, без да бъде разклатена или погълната. Ако някой, нападнат на витално ниво, не отвърне със същото, това не означава, че ще бъде напълно унищожен. Не, той може да поеме силата, която го е нападнала.
Преводи на тази страница: Russian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.