Въпрос: Да кажем, че съм постъпил зле с някой, който е нямал окултна сила, но от все сърце се е молил да ме прокълне. Има ли сила проклятието?

Шри Чинмой: Проклятието има сила, ако някой я е вложил в него. Ако ви прокълне духовен Учител, който притежава сила, това наистина може да е опасно. Ведическите пророци са проклинали наляво и надясно. Те са придобивали сила чрез аскетизъм. Можели са да използват силата, за да съградят нещо, а са можели и да я насочат през очите си, за да унищожат или освободят даден човек. Ако някой ви проклина външно, само устата е инструментът. Те обаче са можели да използват очите си, които са много мощни.
Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.