Въпрос: Казаха ми, че около мен витае някаква тъмна субстанция и се опитва да ме управлява. Вярно ли е? Ако е така, как да се избавя от нея?

Шри Чинмой: Бих искал да ви кажа съвсем честно, че всичките ви неприятности ще отпаднат, ако се обърнете към духовен Учител. С подобни мисли вие само се залъгвате. Това не са тъмни субстанции. Вие само подхранвате някакво умствено увлечение, някаква фантазия, която сами сте създали вътрешно. Всичко това е ваше творение. Затова трябва да отидете и да приемете духовен Учител.

Ако не усещате нищо в мен, не е беда. Има много, много други духовни Учители. Но само духовен Учител може да реши проблемите ви. Простете ми, че го казвам: не искам да съм груб с вас, но трябва да съм много твърд по този въпрос, защото вие сам си създавате проблем. После ще настъпи момент, когато за който и да е духовен Учител ще е изключително трудно да се заеме с вас. Тогава Учителят просто ще каже: „ Това е безнадежден случай“. Засега случаят не е безнадежден, затова трябва да отидете при духовен Учител, в когото имате пълна вяра, и този духовен Учител ще може да се погрижи за вас. Това са само примитивни сили, създадени от вас. Те постепенно ще ви завладеят и ще ви принудят да вършите неща против волята си. В началото ще ви убедят, че са прави, и вие ще изпълнявате това, което ви казват. След известно време ще откриете, че всички тези сили са небожествени. Тогава обаче ще сте безпомощен и няма да можете да контролирате собствения си живот. Затова искрената ми молба към вас е да се обърнете към духовен Учител и нека този духовен Учител да ви напътства.

Не се опитвайте да направлявате собствения си живот. Основната грешка в живота ви е, че се опитвате сам да ръководите живота си, което е съвсем погрешно. Дори в обикновения живот отивате при учител, за да се образовате, защото не знаете дали тази буква е А, Б или В. Учителят ви казва и тогава вече знаете. В духовния живот обаче духовният Учител ви напътства вътрешно. Той го прави и външно, но през повечето време напътства вътрешно, защото това е най-лесният и същевременно най-действен начин. Той ще води вътрешно отделния търсещ според неговото ниво и възприемчивост.

Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 31
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.