Въпрос: Разговарях с човек, който е последовател на окултното. В такъв случай дали е по-добре да се разделя с човека колкото е възможно по-скоро, или да се опитам да проявя към него малкото си любов и загриженост?

Шри Чинмой: Ако човекът е по-силен от вас, то вие няма да го промените – съвсем не. Ако обаче сте дълбоко привързан към него, ако е член на тесния ви семеен кръг или ви е много близък, тогава можете да се опитате да го убедите, че греши. Бавно, неотклонно с вашия духовен напредък цялото ви лице ще засияе. Вие ще излъчвате напредъка си. Но ако човекът не ви е близък по никакъв начин, не сте длъжен да го убеждавате чрез собствената си духовност. С други думи, не е нужно да проявявате вашето вътрешно знание, вътрешна мъдрост или вътрешна светлина и да полагате този човек в Нозете на Всевишния.

Ако човекът ви е много, много близък, то вие в известна степен сте длъжен да кажете каквото трябва, да постъпите както трябва и да проявите каквото трябва. Но ако е просто познат, той може да си остане със своите възгледи, а вие – с вашите. Няма да влизате в спор. Нека той да върви по пътя си. И ако има духовен Учител, най-добре е да го насърчите да следва Учителя си, а не окултната мъдрост, за която е чел. Трябва обаче да знаете, че на земята има милиони хора, които правят всякакви лоши неща. Ако се опитвате да ги направите по-съвършени без вие самият да сте напълно съвършен, то вашето осъзнаване на Бог ще си остане далечна цел. Затова е най-добре да проявите мъдрост и да прецените колко сте близки и каква връзка сте установили вече с този човек.

Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.