Въпрос: Случва се, разговаряйки с някого, да поискам да зная що за човек е, но се чувствам безпомощен.

Шри Чинмой: Вие виждате пред себе си човек. Опитайте да застанете много близо до него. Ако не можете да чуете как диша, представете си дишането му. Когато той вдишва, и вие ще вдишвате, дори да се чувствате уморен или изтощен. Ако можете да уловите дъха му по този начин три или шест пъти, след като сте се отъждествили с дъха му, веднага ще разберете дали е добър човек, или лош. Отговорът ви ще е сто процента правилен. Този подход дава много добър резултат.
Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.