Въпрос: Понякога вие ни питате дали даден ученик е в добро или в лошо настроение – не можем ли тогава да разберем, като си служим с този метод?

Шри Чинмой: Разбира се, че можете. Опитайте, но има и друг начин, който също можете да опитате. Ако видите някого, не е нужно да се вглеждате в лицето му. Просто се концентрирайте върху сърцето си, което е винаги обширно, и после само за кратък миг отворете вратата на сърцето си. Вашето необятно сърце е станало дом. Когато отворите вратата, въпросният човек ще види много красиво огромно сърце и ще пожелае да влезе. Тогава ще се вгледате и ще видите дали е в добро съзнание, дали търси снимката ми или олтара. Ако пък е в лошо съзнание, той ще се стъписа и ще опита да се скрие. Хората в лошо съзнание винаги гледат да се скрият. Дори когато са пред мен, те държат очите си затворени, макар че не са в транс. Те са като врани. Враната скрива украшението и мисли, че щом тя не го вижда, никой не може да го види. Така и някои от учениците държат очите си затворени и смятат, че няма да видя лицето им. Разбира се, обаче, това, което става в сърцето им, е и на лицето, и аз мога да го видя.

Така ще можете веднага да разберете. Ако човекът се крие, ако е направил нещо лошо, лесно ще можете да познаете. А ако търси снимката ми или олтара, от вътрешното движение и жест ще разберете, че е в добро съзнание. Но можете да използвате и другия начин – да се отъждествите с неговия дъх.

Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.