Въпрос: Възможно ли е да правим това, докато разговаряме с някого? Той няма ли да забележи?

Шри Чинмой: Защо не? Докато обсъждате нещо с някого, просто си представете, въобразете си, че ставате едно с дъха на този човек. Това са окултни сили от най-ниско ниво – най-ниско, но много ефективно, защото децата също могат да си играят с окултни сили. Постепенно ще се усъвършенствате и тогава ще можете да карате другия човек да диша с вас, вместо да чакате да видите кога ще вдиша. И така, ако се отъждествите с него, когато вдишвате, то неговият дъх и вашият се сливат.
Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.