Въпрос: Окултната сила прилича ли на нещо?

Шри Чинмой: Тя може да приеме материална форма. Понякога окултната сила прилича на остра стрела – тя може да лети като куршум. Когато е в действие, окултната сила може да приеме каквато форма пожелае, но не е задължително да има външен облик. Не винаги е необходимо окултната сила или духовната сила да е в някаква форма, за да я разпознаете. Тя е като съзнанието. То може да е много плътно и осезаемо. Можете да го докосвате, да го ядете, да го усещате. А бива и съвсем гладко, като вода.

Бучката захар може да е в различни форми: да изглежда като купчина или да е съвсем плоска, но все пак е захар. Шри Рамакришна е казвал, че ледът и водата са едно и също нещо. Ако виждате лед, той е реален, ако виждате вода, тя също е реална. Има само две форми, които можете да видите. Окултната сила обаче може да бъде видяна в незрима форма.

Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.