Въпрос: Откъде идват различните сили?

Шри Чинмой: Всички те идват от Божията Милост – цялата Сила е от Божията Милост. Ако искате окултна сила, аз мога да ви я дам, ако искате интуитивна сила, мога да ви я дам. Но ще я получите само чрез отъждествяването си, чрез единството си с мен.
Преводи на тази страница: Russian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.