64.

О, мой ум,
когато вляза в стаята на сърцето си,
аз ясно чувам
сладката мелодия на златна флейта.
Но когато ти влезеш в сърцето ми,
нареждаш на твоята объркваща врява
да те придружи.
Шри Чинмой, О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Преводи на тази страница: Italian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ omm 64
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.