Въпрос: Ако постъпя неправилно и помоля Всевишния да ми прости, как ще знам дали Той ми е простил?

Шри Чинмой: Има два начина, по които можеш да разбереш. Ако никога повече не правиш това нещо, бъди сигурен, че Всевишният ти е простил, защото Той ти е дал способността да не го повтаряш. Ако наистина си получил и си приел Неговата Способност, тогава Той вече ти е простил. Това е практическата страна. Направил си нещо лошо и не искаш да го повториш. Ти искаш прошка. Това означава, че една по-висша Сила трябва да се спусне от Всевишния. Тази Сила ще те предпазва и ще ти дава способността да не вършиш това отново. Всевишният ти е простил, затова ти повече не грешиш.

Другият начин е да попиташ духовния си Учител дали Всевишният ти е простил. Учителят ще може да ти каже. И ще бъде много откровен. Или ти можеш да навлезеш дълбоко навътре за едни час или за половин час и тогава сам ще можеш да кажеш. Не позволявай на никаква мисъл да влиза в ума ти. Всеки път, щом се появи мисъл, унищожи я или я почувствай като муха, която е кацнала на теб и я прогони. Когато друга мисъл дойде, прогони и нея. След време мисълта-муха ще усети, че е под нейното достойнство да те безпокои, и тогава процесът на мислене ще е спрял. След като видиш, че не идва никаква мисъл, просто задай въпроса. Ако отговорът е „да“, тогава Той ти е простил. Ако е „не“, тогава не ти е простил. Можеш да го направиш по този начин или да попиташ Учителя си. В първия случай, щом вече завинаги си престанал да вършиш нещо, тогава също ще знаеш, че Той ти е простил.

Преводи на тази страница: Italian , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.