100.

My Lord Supreme,
I have only one role, only one goal — a perfection-life.

Мой Господи Всевишни,
аз имам само еднa роля, само една цел — съвършен живот.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 100
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.