101.

My Lord Supreme,
Even You have a substitute: Love. But Your Compassion has no substitute. It is without a second.

Мой Господи Всевишни,
дори и Ти имаш заместител: Любовта. Ала Твоето Състрадание няма заместител. То е безподобно.