101.

My Lord Supreme,
Even You have a substitute: Love. But Your Compassion has no substitute. It is without a second.

Мой Господи Всевишни,
дори и Ти имаш заместител: Любовта. Ала Твоето Състрадание няма заместител. То е безподобно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 101
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.