102.

My Lord Supreme,
What I call my spontaneous faith, You call that very thing Your supreme Victory.

Мой Господи Всевишни,
същото, което аз наричам моя спонтанна вяра, Ти наричаш Своя върховна Победа.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 102
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.