103.

My Lord Supreme,
My prayer needs You as the Giver. My meditation needs You as the Receiver.

Мой Господи Всевишни,
молитвата ми се нуждае от Теб като Даващ. Медитацията ми се нуждае от Теб като Приемащ.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 103
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.