103.

My Lord Supreme,
My prayer needs You as the Giver. My meditation needs You as the Receiver.

Мой Господи Всевишни,
молитвата ми се нуждае от Теб като Даващ. Медитацията ми се нуждае от Теб като Приемащ.