104.

My Lord Supreme,
I wish to hear only one thing from You: "Follow Me." Would You kindly hear only one thing from me: "Lead me."

Мой Господи Всевишни,
аз искам да чувам от Теб само едно: "Следвай Ме." Ще бъдеш ли така добър да чуеш от мен само едно: "Води ме."

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 104
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.