105.

My Lord Supreme,
I have one desire: I need only You. May I soulfully fulfil my desire?

Мой Господи Всевишни,
аз имам едно желание: нуждая се само от Теб. Може ли душевно да изпълня желанието си?

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 105
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.