106.

My Lord Supreme,
To love You only is to be on the right road. To need You only is to be in the right lane.

Мой Господи Всевишни,
да обичам само Теб означава да съм на правилния път. Да се нуждая само от Теб означава да съм в правилната лента.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 106
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.