107.

My Lord Supreme,
To strengthen my faith-muscle I need a second of gratitude-exercise daily.

Мой Господи Всевишни,
за да укрепвам мускула на вярата си, аз се нуждая от една секунда упражнение по благодарност всеки ден.