109.

My Lord Supreme,
In the inner world a cry is a two-way conversation between You and me. In the outer world a smile is a two-way conversation between You and me.

Мой Господи Всевишни,
във вътрешният свят плачът е двустранен разговор между Теб и мен. Във външния свят усмивката е двустранен разговор между Теб и мен.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 109
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.