110.

My Lord Supreme,
Morning is the time for my heart's gladness in You. Evening is the time for my life's nearness to You.

Мой Господи Всевишни,
утрото е време за радостта на сърцето ми с Теб. Вечерта е време за близостта на живота ми до Теб.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 110
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.