111.

My Lord Supreme,
I am exceedingly happy that my worry-power has surrendered to my poise-power.

Мой Господи Всевишни,
аз съм извънредно щастлив, че силата на моята тревога се покори пред силата на спокойствието ми.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 111
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.