112.

My Lord Supreme,
Today Your Compassion is my name. Tomorrow Your Satisfaction will be my name.

Мой Господи Всевишни,
днес името ми е Твоето Състрадание. Утре името ми ще бъде Твоето Удовлетворение.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 112
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.