112.

My Lord Supreme,
Today Your Compassion is my name. Tomorrow Your Satisfaction will be my name.

Мой Господи Всевишни,
днес името ми е Твоето Състрадание. Утре името ми ще бъде Твоето Удовлетворение.