113.

My Lord Supreme,
Today I have learned that there are no small acts of self-giving and that there are no great acts of self-withdrawing.

Мой Господи Всевишни,
днес разбрах, че не съществуват дребни прояви на всеотдайност и велики прояви на затваряне в себе си.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 113
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.