114.

My Lord Supreme,
You want me to grow day by day in wisdom, glow hour by hour with light, flow minute by minute with energy, row second by second with my soul. You want me to do all these and I shall.

Мой Господи Всевишни,
Ти искаш от мен да придобивам мъдрост ден след ден, да сияя в светлина час след час, да преливам от енергия минута след минута, да греба с душата си секунда след секунда. Ти искаш да правя всичко това и аз ще го правя.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 114
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.