115.

My Lord Supreme,
Yesterday I decided to be with You. Today I am choosing to sit at Your Feet. Tomorrow I shall please You in Your own Way.

Мой Господи Всевишни,
вчера реших да бъда с Теб. Днес избирам да седна в Твоите Нозе. Утре ще Те зарадвам по Твой Начин.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 115
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.