116.

My Lord Supreme,
Do give me the capacity to translate my mind's great intentions into my heart's good actions.

Мой Господи Всевишни,
дай ми способността да превръщам великите намерения на ума си в добри дела на сърцето си.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 116
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.