116.

My Lord Supreme,
Do give me the capacity to translate my mind's great intentions into my heart's good actions.

Мой Господи Всевишни,
дай ми способността да превръщам великите намерения на ума си в добри дела на сърцето си.