117.

My Lord Supreme,
Your Compassion deserves all my human treasures — endless tears — and all my divine treasures — gratitude and cheerfully surrendered oneness.

Мой Господи Всевишни,
Твоето Състрадание заслужава всичките ми човешки съкровища: неспирни сълзи, и всичките ми божествени съкровища: благодарност и радостно отдадено единство.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 117
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.